CWC19: Aus v Pak - Sarfaraz Ahmed speaks | International Cricket Council International Cricket Council